Lex.tra Verkeer

rechtsbijstand

In eender welke verkeerssituatie

Of u nu rechtsbijstand nodig hebt als voetganger, autobestuurder, passagier of fietser, voor eender welk schadegeval in het verkeer zijn we er!

Alle gerechtelijke kosten

DVV Verzekeringen vergoedt alle rechtsbijstand, ook de kosten voor een advocaat of expert als u voor een rechtbank verschijnt (tot 75.000 euro).

Uw belangen verdedigd

We doen er alles aan zodat u uw schadevergoeding krijgt, zelfs in de rechtbank. Meer nog: als de tegenpartij niet kan betalen, vergoeden wij tot 12.500 euro.

Waarvoor kan u een beroep doen op Lex.Tra Verkeer?

Bij een ongeval of schadegeval in het verkeer is het niet altijd even duidelijk wie in fout is. Soms is er zelfs onenigheid over wie er aan wie schadevergoeding moet betalen. Met de verzekering Lex.Tra Verkeer bent u zeker van rechtsbijstand voor alle schadegevallen in het verkeer.

Uw rechten verdedigd
De verzekering Lex.Tra Verkeer biedt bijvoorbeeld rechtsbijstand als uw garagist 3 keer zoveel aanrekent als u had verwacht of bij een ernstige verkeersovertreding. Dat is minder het geval met de keuzewaarborg rechtsbijstand waarmee u uw gewone autoverzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid kan aanvullen. Voor een ruimere bescherming in het verkeer kiest u dus Lex.Tra Verkeer.

Wat dekt Lex.Tra Verkeer?

Als een schadegeval – al dan niet door u veroorzaakt - in het verkeer uitgroeit tot een probleem, dan verdedigt DVV Verzekeringen uw belangen:

 • als voetganger, automobilist, fietser, passagier op het openbaar vervoer…
 • voor alle voertuigen van uw gezin: personenauto, mobilhome, bromfiets, motorfiets enz., zowel voor privé- als voor professioneel gebruik
 • of u nu in uw recht bent of niet, als het moet tot in de rechtbank
 • zelfs om te zorgen dat uw rijbewijs bijvoorbeeld alleen in het weekend wordt ingetrokken zodat u kan blijven werken
 • ook om een voorschot te ontvangen voor schade aan uw voertuig (tot 12.500 euro)

Vergoeding voor alle juridische kosten
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten worden vergoed, dus bijvoorbeeld ook het ereloon van de expert of van de advocaat, kosten voor gerechtsdeurwaarder of dagvaarding, vertaalkosten enz. Niet gedekt zijn:

 • wedstrijden
 • inbreuken als uw rijbewijs vervallen was verklaard of u niet verzekerd was
 • parkeergeschillen als het bedrag minder dan 100 euro bedraagt
 • verkeersagressie

Rechtsbijstand
Met Lex.Tra Verkeer bent u in goede handen als het tot een geschil komt over een schadegeval in het verkeer:

 • We informeren u over uw rechten.
 • We helpen om alle mogelijke oplossingen te onderzoeken.
 • We zetten alle stappen om het geschil op te lossen. Liefst door minnelijke schikking, desnoods tot in de rechtbank.
 • We bieden bijstand om uw dossier samen te stellen: bijvoorbeeld ook een proces-verbaal opvragen, expert aanstellen, inspecteur sturen enz.

Uitbreiding van Lex.Tra Verkeer
U merkt het: met Lex.Tra Verkeer bent u zeker van een ruime rechtsbijstand in het verkeer. Om die uit te breiden naar alle geschillen in de privésfeer combineert u deze rechtsbijstandsformule met Lex.Tra Particulier.

De ruimste rechtsbijstand

Kies de ruimste rechtsbijstand door de combinatie met Lex.Tra Particulier. Schrap dan alle rechtsbijstand uit uw familiale en verlaag uw premies.

Alle voertuigen van uw gezin

Met Lex.Tra Verkeer bent u voor alle voertuigen van uw gezin zeker van rechtsbijstand. En dat zonder dat u meer betaalt. Handig, toch?

Vrije keuze van advocaat

Als het tot een rechtszaak komt, kan u in alle vrijheid uw advocaat kiezen.

Geen franchise

Bij Lex.Tra Particulier hoeft u geen rekening te houden met een vrijstelling. We komen dus tussen van bij de eerste euro.

Uitsluitingen en beperkingen

 • We betalen alle kosten om uw rechten te verdedigen als u strafrechtelijk vervolgd wordt in het verkeer, maar we betalen de verkeersboetes niet als u schuldig wordt bevonden.
 • Als de tegenpartij niet kan betalen, vergoeden wij tot 12.500 euro als de schade onopzettelijk was en de rechter een veroordeling uitsprak.
 • De vermelde limietbedragen zijn van december 2016.

Goed om te weten

 • De rechtsbijstandsverzekering Lex.Tra Verkeer wordt afgesloten voor 1 jaar en jaarlijks stilzwijgend verlengd. De bijzondere en algemene voorwaarden hebben voorrang op de commerciële brochures. Het verzekeringscontract is onderworpen aan het Belgisch recht.  Kom bij ons langs of bekijk hier: